Werkwijze

   

Inventarisatie
Als eerste stap om de MJOPBEGROTING op te stellen, wordt geïnventariseerd welke stukken van het vastgoed aanwezig zijn. Oude rapportages, tekeningen, huurcontracten, onderhoudscontracten, vergunning etc. Deze documenten worden gebruikt om inzicht te krijgen in de historie van het pand en waar welke verantwoordelijkheden liggen. Voor verschillende objecten zijn de verantwoordelijkheden voor onderhoud onderverdeeld in eigenaar/huurder. De ontvangen onderleggers worden allen gebruikt voor het opstellen van de MJOPBEGROTING.

 
Technische inspectie
Bij de tweede stap om de MJOPBEGROTING op te stellen, wordt het vastgoed geïnspecteerd. De gevels en daken worden van buitenaf geïnspecteerd, de lopende onderhoudscontracten worden gescreend, zodat een goed beeld wordt verkregen van de staat van het vastgoed. Gedurende de inventarisatie wordt alles middels foto’s vastgelegd, welke u van ons ontvangt als onderbouwing voor de MJOPBEGROTING. Gedurende de inspectie kan het gebeuren dat er destructief onderzoek plaats vindt om de bouwkundige kwaliteit van onderdelen te onderzoeken.
                 
Opstellen MJOPBEGROTING
De derde stap om de MJOPBEGROTING op te stellen, betreft het rekenwerk. Alle hoeveelheden worden uitgerekend, de eenheidsprijzen worden bepaald en de onderhoudswerkzaamheden worden geprognotiseerd aan de hand van de inspecties.  Alle gegevens worden verzameld en verwerkt in een spreadsheet. De MJOPBEGROTING kan voor verschillende periodes opgesteld worden, gebruikelijk intervallen zijn; 0-5 jaar, 0-10 jaar en 0-15 jaar.

 

Rapportage
 
De inspectie zal worden uitgevoerd conform de NEN 2767. Op basis van deze richtlijnen en de Stabu-Codering zal de rapportage worden opgesteld. Deze manier van aanpak geeft u een voordelen bij het opstellen van een technische omschrijving en/of bestek, voor de aanbesteding en bij de uitvoering van deze werkzaamheden. De rapportage zal bestaan uit:
  1. Foto rapportage voorzien van conditiemeting en locatieaanduiding;
  2. De MJOPBEGROTING
 
Jaarlijkse Update
Na het opstellen van de MJOPBEGROTING bieden wij u de mogelijkheid om voor deze MJOPBEGROTING jaarlijks een update te laten uitvoeren. Door veranderende regelgeving, omgevingsinvloeden, weersinvloeden of andere onvoorziene invloeden kunnen onderhoudsprognoses binnen een korte periode nadelig worden beïnvloed. Deze invloeden zijn tijdens het opstellen van de MJOPBEGROTING niet te voorzien. De geringe kosten voor deze jaarlijkse update worden in de MJOPBEGROTING opgenomen.

NEN 2767
Klik hieronder voor onze NEN 2767 Certificaten


Certificaten NEN 2767

 
 
 

SITEMAP

 

ONS WERK

 

CONTACT

 

  Home
Werkwijze
Projecten
Contact
Ons werk
    R.L. Spigt
T +31 (0) 651 66 16 82
mjopbegroting@cenrprojects.eu

Postadres
Postbus 56688
1040 AR AMSTERDAM

M. Lemmens Honig
T +31 (0) 628 24 66 73
mjopbegroting@mlhprojecten.nl

Initiatief van:
C&R projects
MLH projecten